中国百家姓大全

本页永久网址:http://www.fangceng.com/ch/tool/cx3/baijiaxing.htm
很多人会把此网址收藏备用或复制发给自己亲友。举手之劳,或许便能换来家人、朋友意想不到的收获乃至人生命运转折!

(返回首页可查阅更多同类内容:防蹭网

 

中国百家姓大全(附完整拼音

《百家姓》本来收集411个经增补到504个姓,其中单姓444个,复姓60个。日常用语中百家姓泛指各种姓氏。
赵(zhào) 钱(qián) 孙(sūn) 李(lǐ)
(zhōu) 吴(wú)  郑(zhèng)  王(wáng)
冯(féng) 陈(chén) 褚(chǔ) 卫(wèi)
蒋(jiǎng) 沈(shěn) 韩(hán) 杨(yáng)
朱(zhū) 秦(qín) 尤(yóu) 许(xǔ)
何(hé) 吕(lǚ) 施(shī) 张(zhāng)
孔(kǒng) 曹(cáo) 严(yán) (huà) 
金(jīn) 魏(wèi) 陶(táo) 姜(jiāng)
戚(qī) 谢(xiè) 邹(zōu) 喻(yù)
柏(bǎi) 水(shuǐ) 窦(dòu) 章(zhāng)
云(yún) 苏(sū) 潘(pān) 葛(gě)
奚(xī) 范(fàn) 彭(péng) 郎(láng)
鲁(lǔ) (wéi) 昌(chāng) (mǎ) 
苗(miáo) 凤(fèng) 花(huā) 方(fāng)
俞(yú) 任(rèn) 袁(yuán) 柳(liǔ)
酆(fēng) 鲍(bào) (shǐ) 唐(táng)
费(fèi) 廉(lián)  岑(cén) 薛(xuē)
雷(léi) 贺(hè) 倪(ní) 汤(tāng)
滕(téng) 殷(yīn) 罗(luó)  毕(bì) 
郝(hǎo) 邬(wū) 安(ān) 常(cháng)
乐(yuè) 于(yú) (shí) 傅(fù)
皮(pí) 卞(biàn) 齐(qí) 康(kāng)
伍(wǔ) 余(yú) 元(yuán) 卜(bǔ)
顾(gù) 孟(mèng) 平(píng) 黄(huáng)
和(hé) 穆(mù) 萧(xiāo) 尹(yǐn)
姚(yáo) 邵(shào) 湛(zhàn) 汪(wāng)
祁(qí) 毛(máo) 禹(yǔ) 狄(dí) 
米(mǐ) 贝(bèi) 明(míng) 臧(zāng)
计(jì) 伏(fú) 成(chéng) 戴(dài) 
谈(tán) 宋(sòng) 茅(máo) 庞(páng)
熊(xióng) 纪(jì) 舒(shū) 屈(qū)
项(xiàng) 祝(zhù) 董(dǒng) 梁(liáng)
杜(dù) 阮(ruǎn) 蓝(lán) 闵(mǐn) 
席(xí) 季(jì) 麻(má) 强(qiáng) 
贾(jiǎ) 路(lù) 娄(lóu) 危(wēi)
江(jiāng) 童(tóng) 颜(yán) 郭(guō)
梅(méi) 盛(shèng) 林(lín) 刁(diāo) 
钟(zhōng) 徐(xú) 邱(qiū) 骆(luò) 
高(gāo) 夏(xià) 蔡(cài) 田(tián) 
樊(fán) 胡(hú) 凌(líng) 霍(huò)
虞(yú) (wàn) 支(zhī) 柯(kē)
昝(zǎn) 管(guǎn) 卢(lú) 莫(mò) 
经(jīng) 房(fáng) 裘(qiú) 缪(miào) 
干(gān) 解(xiè) 应(yīng) 宗(zōng)
丁(dīng) 宣(xuān) 贲(bēn) 邓(dèng)
郁(yù) 单(shàn) 杭(háng) 洪(hóng) 
包(bāo) 诸(zhū) 左(zuǒ) 石(shí) 
崔(cuī) 吉(jí) 钮(niǔ) 龚(gōng) 
程(chéng) 嵇(jī) 邢(xíng) 滑(huá) 
裴(péi) 陆(lù) 荣(róng) 翁(wēng)
荀(xún) (yáng) 於(yū) 惠(huì) 
甄(zhēn) 曲(qū) 家(jiā) 封(fēng) 
芮(ruì) 羿(yì) 储(chǔ) 靳(jìn) 
汲(jí) 邴(bǐng) 糜(mí)  松(sōng)
井(jǐng) 段(duàn) 富(fù) 巫(wū)
乌(wū) 焦(jiāo) 巴(bā) 弓(gōng) 
牧(mù) 隗(kuí) 山(shān) 谷(gǔ) 
车(chē) 侯(hóu) 宓(mì) 蓬(péng) 
全(quán) 郗(xī) 班(bān) 仰(yǎng)
秋(qiū) 仲(zhòng) 伊(yī) 宫(gōng)
宁(nìng) 仇(qiú) 栾(luán) 暴(bào) 
甘(gān) 钭(tǒu) 厉(lì) 戎(róng) 
祖(zǔ) 武(wǔ) 符(fú) 刘(liú) 
景(jǐng) 詹(zhān) 束(shù)  (lóng)
叶(yè) 幸(xìng) 司(sī) 韶(sháo)
郜(gào) 黎(lí) 蓟(jì) 薄(bó) 
印(yìn) 宿(sù) 白(bái) 怀(huái) 
蒲(pú) 邰(tái)  从(cóng) 鄂(è)
索(suǒ) 咸(xián) 籍(jí) 赖(lài) 
卓(zhuó) 蔺(lìn)  屠(tú) 蒙(méng)
池(chí) 乔(qiáo)  阴(yīn) 鬱(yù)
胥(xū) 能(nài) 苍(cāng) 双(shuāng) 
闻(wén) 莘(shēn) 党(dǎng)  翟(zhái)
谭(tán) 贡(gòng)  劳(láo) 逄(páng) 
姬(jī) 申(shēn) 扶(fú) 堵(dǔ)
冉(rǎn) 宰(zǎi) 郦(lì) 雍(yōng) 
郤(xì)) 璩(qú) 桑(sāng 桂(guì) 
濮(pú) (niú) 寿(shòu) 通(tōng)
边(biān) 扈(hù) 燕(yān) 冀(jì)
郏(jiá) 浦(pǔ) 尚(shàng) 农(nóng) 
温(wēn) 别(bié) 庄(zhuāng) 晏(yàn)
柴(chái) 瞿(qú) 阎(yán) 充(chōng)
慕(mù) 连(lián) 茹(rú) 习(xí) 
宦(huàn) 艾(ài) 鱼(yú) 容(róng) 
向(xiàng) 古(gǔ) 易(yì) 慎(shèn)
戈(gē) 廖(liào) 庾(yǔ) 终(zhōng)
暨(jì) 居(jū) 衡(héng) 步(bù)
都(dū) 耿(gěng) 满(mǎn) 弘(hóng)
匡(kuāng) 国(guó) 文(wén) 寇(kòu)
广(guǎng) 禄(lù) 阙(quē) 东(dōng)
欧(ōu)  殳(shū) 沃(wò) 利(lì)
蔚(wèi)  越(yuè) 夔(kuí) 隆(lóng) 
师(shī)   巩(gǒng) 厍(shè) 聂(niè) 
晁(cháo)  勾(gōu) 敖(áo) 融(róng)
冷(lěng) 訾(zǐ) 辛(xīn) 阚(kàn) 
那(nā) 简(jiǎn) 饶(ráo) 空(kōng)
曾(zēng) 母(mǔ) 沙(shā) 乜(niè) 
养(yǎng) 鞠(jū) 须(xū) 丰(fēng) 
巢(cháo) 关(guān) 蒯(kuǎi) 相(xiàng)
查(zhā) 后(hòu) 荆(jīng) 红(hóng) 
游(yóu) 竺(zhú) 权(quán) 逯(lù)
盖(gài) 益(yì) 桓(huán) 公(gōng)
万俟(mò qí)  (sī mǎ) 上官(shàng guān) 欧阳(ōu yáng) 
夏侯(xià hóu) 诸葛(zhū gě)  闻人(wén rén) 东方(dōng fāng) 
赫连(hè lián) 皇甫(huáng pǔ) 尉迟(yù chí) 公羊(gōng yáng) 
澹台(tán tái)  公冶(gōng yě) 宗政(zōng zhèng) 濮阳(pú yáng)
淳于(chún yú)  单于(chán yú) 太叔(tài shū) 申屠(shēn tú) 
公孙(gōng sūn) 仲孙(zhòng sūn) 轩辕(xuān yuán) 令狐(lìng hú ) 
钟离(zhōng lí) 宇文(yǔ wén) 长孙(zhǎng sūn) 慕容(mù róng) 
鲜于(xiān yú) 闾丘(lǘ qiū) 司徒(sī tú) 司空(sī kōng) 
亓官(qí guān)  司寇(sī kòu) 仉督(zhǎng dū) 子车(zǐ jū)
颛孙(zhuān sūn)  端木(duān mù) 巫马(wū mǎ) 公西(gōng xī) 
漆雕(qī diāo)  乐正(yuè zhèng) 壤驷(rǎng sì)  公良(gōng liáng)
拓跋(tuò bá) 夹谷(jiá gǔ) 宰父(zǎi fǔ) 榖梁(gǔ liáng) 
晋(jìn) 楚(chǔ) 闫(yán) 法(fǎ) 汝(rǔ) 鄢(yān) 涂(tú) 钦(qīn) 
段干(duàn gān) 百里(bǎi lǐ) 东郭(dōng guō) 南门(nán mén)
呼延(hū yán) 归(guī) 海 (hǎi) 羊舌(yáng shé) 微(wēi) 生(shēng)
岳(yuè) 帅(shuài)  缑(gōu) 亢(kàng) 况(kuàng) 后(hòu) 有(yǒu) 琴(qín)
梁丘(liáng qiū) 左丘(zuǒ qiū) 东门(dōng mén) 西门(xī mén)
(shāng) 牟(móu) 佘(shé) 佴(nài) 伯(bó) 赏(shǎng)  南宫(nán gōng)
墨(mò) 哈(hǎ) 谯(qiáo) 笪(dá) 年(nián) 爱(ài) 阳(yáng) 佟(tóng)
(dì wǔ)  言(yán) 福(fú) 百家姓 
 

fangceng.com小贴士:姓氏的由来

 在上古时代,姓和氏不是一码事。氏是从姓那儿派生出来。从汉代开始,姓氏混而为一。现代我们中国人的姓,大部分是从几千年前代代相传下来的。考其来历,大致可归纳为以下类别:

 1、在母系氏族社会,以母亲为姓。传说上古时代神农氏的母亲叫女登,所以那时许多姓都是女字旁,如:姑、姬、姜、妫、姒等。

 2、以出生地、居住地为姓。传说上古时代虞舜出于姚墟,便以姚为姓。春秋时代齐国公族大夫分别住在东郭、南郭、西郭、北郭;便以东郭、南郭等为姓。郑大夫住在西门,便以西门为姓。

 3、以古国名为姓。虞、夏、商朝都有个汪芒国,汪芒的后代乃姓汪;商朝有个在泾渭之间的阮国,其后代便姓阮。

 4、以封地为姓。造父被周武王封到赵城,他的后代便姓赵;周昭王的庶子被封于翁地,因而姓翁;周公旦的儿子被封到邢国为邢侯,他的后代便姓邢。

 5、以官职为姓。古代有五官,即:司徒、司马、司空、司士、司寇,他们的后代都以这些官职为姓。

 6、天子赐氏,以 号为姓。如周穆王死了一个宠姬,为了表示哀痛,赐她的后代姓痛;周惠王死后追 为惠,他的后代便姓惠。

 7、以祖辈的字为姓。如郑国公子偃,字子游,其孙便姓游;鲁孝公的儿子子 ,字子臧,其后代便姓臧。

 8、因神话中的传说为姓。传说舜时有个纳言是天上龙的后代,其子孙便以龙为姓;传说神仙中有个青鸟公,后人便也有姓青鸟的。

 9、因避讳或某种原因改姓。比如战国时代田齐襄王法章的后代本姓田,齐国被秦灭了,其子孙不敢姓田而改姓法。汉明帝讳“庄”字,凡姓庄的都改姓“严”。明代燕王朱棣以讨伐黄子澄等为名起兵攻破南京,推翻建文帝并当了皇帝(即明成祖),当时号“靖难”,而太监马三保因“靖难”有功而被赐姓为“郑”;后他改名为郑和。

 10、随着历史的发展,民族复杂化,有些姓则是民族语言的译音。如匈奴首领单于的子孙就有不少姓单于。可见,姓就是一种符号,并不像封建宗法制的维护者所宣传的那样神秘和神圣。

 11、以姓为氏。姓作为氏族公社时期氏族部落的标志符号而产生,其后人有的便直接承袭为氏。母权制氏族社会以母亲为姓,所以那时许多姓都是女字旁。如:姬、姜、姒、姚等。

 12、以国名为氏。如我们所熟悉的春秋战国时期的诸侯国:齐、鲁、晋、宋、郑 、吴、越、秦、楚、卫、韩、赵、魏、燕、陈、蔡、曹、胡、许等,皆成为今天常见姓。

 13、以邑名氏。邑即采邑,是帝王及各诸侯国国君分予同姓或异性卿大夫的封地。其后代或生活在这些采邑中的人有的便继之为氏。如周武王时封司寇岔生采邑于苏(今河北省临漳县西),岔生后代便姓苏。据统计,以邑为氏的姓氏近200个。一些复姓由于漫长的历史演变,至今已不复存在。

 14、以乡、亭之名为氏。今日常见姓有裴、陆、阎、郝、欧阳等。

 15、以居住地为姓。这类姓氏中,复姓较多,一般都带邱、门、乡、闾、里、野、官等字,表示不同环境的居住地点。

 16、以先人的字或名为氏。出自此条的姓氏很多,据统计有五六百个,其中复姓近200个。如周平王的庶子字林开,其后代以林性传世。宋戴公之子公子充石,字皇父,其孙以祖父字为氏,汉代时改皇父为皇甫。

 17、以次第为氏。一家一族,按兄弟顺序排行取姓,如老大曰伯或孟,老二曰仲,老三曰叔,老四曰季等。后代相沿为氏,表示在宗族中的顺序。但也有例外。鲁庄公之弟庄父、排行老二,本为仲氏、仲孙氏,因他有弑君之罪,后代便改姓孟,或姓孟孙。

 18、以官职为氏。如司徒、司马、司空、司士、司寇等。一些以官职为姓的姓氏,单从字义上看,也可以分辨出来,如籍、谏、库、仓、军、厨等。

 19、以技艺为氏。如巫、卜、陶、匠、屠等。

 20、古代少数民族融合到汉族中带来的姓。

 21、以谥号为氏。

 22、因赐姓、避讳而改姓。

(任何人如欲转载以上内容请注明来源:防蹭网 http://www.fangceng.com)

本页永久网址:http://www.fangceng.com/ch/tool/cx3/baijiaxing.htm
很多人会把此网址收藏备用或复制发给自己亲友。举手之劳,或许便能换来家人、朋友意想不到的收获乃至人生命运转折!
 

 

 

【 您的位置: 防蹭网.常用在线查询总汇 】

返回首页: 防蹭网  服务器提供商请参阅 域名和主机 栏目列表!

Copyright ©2006 版权所有 All Rights Reserved.[联系网站所有者]